Skip to content

Karel Čapek – citáty

Připravili jsme pro vás kompletní seznam všech citátů, které kdy řekl Karel Čapek.

„Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.“

„Jsme dva, dva na všechno, na lásku, život, na boj i bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život a na smrt – DVA!“

„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“

„Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou… Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnějším tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.“

„Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.“

„Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.“

„Hladoví nechtějí vládnout, nýbrž jíst…“

„Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta.“

„Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.“

„Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.“

„Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil.“

„Koruna je symbol království, protože lidé mohli spíše poznat krále podle koruny nežli podle moudrosti.“

„Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“

„Strach je nemoc špatného svědomí.“

„Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.“

„Zjednodušte některým lidem slovník a nebudou mít co říct…“

„Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je země.“

„Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život – to, co děláme, dělat z lásky k věci.“

„Kritizovat – to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl.“

„Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit. Sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe.“

„Láska je cit nevýslovný a matoucí.“

„Nepřítel se pokoušel zákeřně střílet na naše letadla, pokojně shazující bomby na jeho města.“

„Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic.“

„Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen.“

„První požadavek společenské výchovy je umět zakrýt svou hloupost.“

„Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“

„Říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme rozeznat.“

„Osud má mánii opakovat se. Když máte nejvíc práce, dostanete sedm návštěv, jednu po druhé.“

„Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.“

„Člověk ani neví, kolika lidem ublížil.“

„Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají.“

„Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.“

„Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk.“

„Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.“

„To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“

„Stáří je parazit vlastního mládí.“

„Krev lidí je velmi laciná pro jejich vůdce.“

„Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl něco hledat. Když ne známky, tedy pravdu nebo zlaté kapradí nebo aspoň kamenná šípy a popelnice.“

„Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně.“

„Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu.“

„Není pravda, že ženy porušují tajemství, nýbrž pravdou jest, že je odevzdávají neporušeně dál, nechávajíce mu pel a krásu jeho tajnosti.“

„Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů.“

„Mládí se obvykle rozhlíží jako nepřítel – z čeho pak by udělalo kůlničku na dříví.“

„Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno, ale takovým věčným dítětem má být i každý otec a matka.“

„Spánek je nesmírně milosrdný: odpouští nám i našim viníkům.“

„Není zlých pravd. Jsou jen zlé skutečnosti.“

„Člověk přestával být pouhým lovcem tehdy, když se zrodili jedinci, kteří byli velmi špatnými lovci. Kdyby všichni lidé uměli šít boty, nebylo by ševců. Kdyby nebylo nás nemehlů, nebylo by ani Edisona.“

„Nebe nade mnou je bezhvězdné a nemá bohů. Jsem člověk a bojím se sebe a o sebe.“

„Politika stran nebude nikdy politika žen; ženy těžko získáte řekněme pro ideu volného obchodu, ale získáte je pro ideu lacinějšího chleba.“

„Touha pohlaví je hlad. Co s hladem? Musí být ukojen. Třeba byl ukojen blátem. Je to tak všední, tak přirozené. Jaký to nepěkný obraz člověka!“

„Člověk se víc stydí za svou pitomost, než za své hříchy.“

„Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život.“

„Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.“

„Rozum člověk nosí pořád s sebou jako kluk kudlu a zkouší jej, kde může, stejně jako kluk kudlu.“

„Láska v manželství a rodičovství je teprve láskou v její celistvosti.“

„Štěstí nepochází z velikosti života, ale z jeho malých a osvěžujících věcí, které se musí pěstovat a vyhledávat… Ostatně – štěstí nemusí být ničím veselým a blaženým, jsem si skoro jist, že štěstí mohou být velká a tragická jako umělecká díla.“

„Jedno z největších neštěstí civilizace: hlupák – vzdělanec.“

„Dík úsilí státníků byla zachována světová nejistota.“

„Každý člověk by měl něco hledat.“

„Pravda je víc než moc, proto je trvalá.“

„Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku.“

„Žijeme příliš v knihách, a ne dost v přírodě. Podobáme se pošetilci Pliniovi mladšímu, který studoval styl řeckého řečníka, zatímco venku pohřbíval Vesuv patero měst.“

„Člověk se rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil zvolna, dobývaje sebe sama klikatě i v prudkých nárazech, pokud mu zbývají čerstvé a nenasycená smysly a duše potřebná k růstu.“

„Radost květin za oknem… Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale taky radost z úspěchu při pěstování.“

„Republika, která dala hlasovací právo analfabetům a tetkám, si nemůže dovolit luxus „kulturního boje“.“

„Království lhářství není tam, kde se lže, ale kde se lhářství akceptuje.“

„Humor je vždycky trochu obrana proti osudu, víc psiny se rodí z nespokojenosti než z blahého a spokojeného ducha.“

„Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě.“

„Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.“

„Miluje-li člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob.“

„Žena se dá zabít z lásky, ale nedá se zabít ze zásady.“

„Muž je – z vrozené hlouposti – specialista, že je – nevím, z které vrozené nectnosti – duch univerzální, všestranný a plný podivuhodných zájmů.“

„Vírou se žije, skepsí účtuje.“

„Nemysli na sebe, když píšeš, mysli na dojem krásy a okouzlení a skutečnosti, který máš vyvolat.“

„Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka podobná lidskému světu a všemu lidskému podnikání.“

„Smlouvy jsou k tomu, aby je plnil slabší.“

„Z dvou různých názorů vítězí vždy spíš ten hlučnější.“

„Lidová moudrost vedle tisícerých pravd skrývá ještě jednu nevytěženou a bezespornou pravdu o relativnosti všech hodnot a pravd.“

„Lenošit je opomenout dělat něco, co by člověk dělat měl, a místo toho chtít si hovět. Zahálet, to je nedělat vůbec nic, a přitom vůbec nic nechtít.“

„Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně – co svět světem stojí.“

„Řeč je duše a vědomí národa.“

„Obdržel jsem život jako osobní statek. Ale těch věřitelů!“

„Kompromis je zející rozdíl mezi zásadou a praxí.“

„Smlouvy jsou k tomu, aby je plnil slabší.“

„Civilizace není přece jen nic víc nežli fasáda, která jakžtakž maskuje starou divočinu života.“

„Žena pojímá celkem politiku stejně konkrétně jako věci života; muž pokud nevytlouká z politiky přímo zisk, je s to pojímat ji s dogmatickým fanatismem jako nějakou teologickou otázku.“

„Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka podobná lidskému světu a všemu lidskému podnikání.“

„Vírou se žije, skepsí účtuje.“

„Doby se mění, ale mládí se vždycky musí nějak honosit a nadýmat, třeba to bylo v každé generaci něčím opačným.“

„Nemysli na sebe, když píšeš, mysli na dojem krásy a okouzlení a skutečnosti, který máš vyvolat.“

„Život je vinen tím, že příliš záhy odnímá všecky ideje a iluze.“

„Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.“

„Zrcadlo: „Člověk je jen má představa“.“

„Bláznovství je tragické a sluší se je chápat. Hloupost se nemá chápat, nýbrž vyvracet.“

„Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý.“

„Politická strana je organizace pudu hromadnosti, jenž je prastarým pudem mužským; proto je zcela přirozeno, že ženy vstupují nesrovnatelně méně do politických stran než mužští. Politická strana je význačně mužský útvar; politika stranictví je mužská politika.“

„Koníček je mužský pud po odbornosti, projevující se v oblasti hry. Neboť koníček zůstává koníčkem, pokud je hrou a soukromým potěšením, jež člověk nechává pro sebe.“

„Anekdota nevyrůstá na tvrdém dřevě života, nýbrž bují na jiné anekdotě, proto anekdoty často kolují v celých trsech nebo shlucích.“

„Slovo „já“ je zároveň svědomí i slovo činu.“

„Tisíciletá minulost protéká každým: děláme něco velkolepě starého a historického, když mluvíme česky.“

„Neumíš-li být silná jako dub, buď silná jako jalovec nebo houževnatá mateřídouška. Ta, co bez reptání přijímá žár a sucho, zimu, plodnost i zranění.“

„Popisovat, to není nic, duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům.“

„V parlamentu nemluvíte za nás, jen se o nás dohadujete.“

„Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního.“

„Člověk musí jet daleko, hrozně daleko, aby se dostal co nejblíž k domovu.“

„Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství.“

„Devatenácté století vynalezlo něco nespoutanějšího než páru a elektřinu, totiž dějiny.“

„Jediná dokonalost, které moderní civilizace dosahuje, je mechanická; stroje jsou nádherné a bezvadné, ale život, který jim slouží nebo je jimi obsluhován, není nádherný ani lesklý ani dokonalejší ani sličnější.“

„Ze dvou mínění vítězí vždy to hlučnější.“

„Lidská povaha je plná rozporů.“

„Chtěl bych jednou v životě napsat knihu, která by byla tak dobrá a silná, že by upoutala i člověka stiženého zánětem okostice.“

„Muž je nejvíc doma ve svém díle.“

„O vůli národa mluví obyčejně ti, kdo národu poroučejí.“

„Humor je záležitost převážně mužská. Muži se daleko ochotněji nežli ženy snižují k oné komické činnosti, které se říká legrace, špás, taškářství, junda, konina nebo sranda.“

„Loajálnost se nezačíná poměrem k státu, nýbrž poměrem k člověku; to je sám základ vší politiky a důležitější vyhlášení lidských práv než sebelepší ústava.“

„Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka.“

„Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk něco dát světu, musí sedět na svém malém poli jako nádeník.“

„Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal.“

„Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev.“

„Umění pro politickou partaj není ještě umění pro lid.“

„Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.“

„Bída není instituce nebo třída, nýbrž neštěstí…“

„Muž je člověk davu, zástup žen je vždy poněkud komický. Žena velmi ztrácí, existuje-li hromadně.“

„Móda a paráda je ženská záležitost v hrubém a doslovném smyslu slova: odehrává se jen mezi ženskými.“

„Není horší propagandy než ta, která se vnucuje.“

„Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.“

„Statečnost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha pořád myslet.“

„Člověk musí mít v sobě kus krystalu, něco hladkého a čistého a tvrdého, co se s ničím nemísí a po čem musí všechno sklouznout. Hlavně umělec to musí mít, aby mohl usilovat o dokonalostech.“

„Co nemůžeš udělat sám, pokaž to aspoň tomu druhému.“

„Zvláštní, jak se z velkých slov dají udělat velké myšlenky.“

„Jak člověk jednou začne, … – totiž začít nemusí, ale dodělat musí!“

„Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět.“

„Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují celou epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů.“

„Zásady jsou sice krásná věc, ale musí se z nich slevit, aby se našel střed mezi různorodými zájmy.“

„Literární a jiná proslulost usnadňuje erotické úspěchy.“

„Anekdoty nemají autora, nýbrž vypravěče.“

„Chléb je veskrze věc spravedlivá, máslo ne vždy, jedincův kořistnický blahobyt nikdy.“

„Jistě, je třeba začít sebou samým – ale je také třeba u sebe neskončit.“

„Rozhodně je nutno trochu osvobodit ženu. Co s ní potom budeme dělat je ovšem jiná otázka.“

„Míval jsem kdysi přání, abych během života ochutnal všechna vína, co jich zde roste, tak jako jsem si přál poznat všechny země, co jich ve světě naděláno. Ani jedno, ani druhé přání se mi dosud ovšem nesplnilo, ale od té doby, co jsem poznal odbornou terminologii znaků vína, mívám pokušení vymýšlet dokonce nové druhy vín.“

„Můžu říci, že jsem svému ideálu nezůstal nic dlužen.“

„Příroda je stále nekonečně populárnější než dějiny.“

„Čas je strašně relativní pojem.“

„Čas je největší síla života.“

„Papuče: Já nešťastná! Být pořád pohromadě s tou druhou, s tou rajdou, s tou hloupou bačkorou! Nebýt jí, mohla bych dostat do páru něco lepšího.“

„Každý trpěný nebo zakrývaný zlořád je cosi jako kapitálek ukládaný ve prospěch příštích politických dobrodruhů a šarlatánů… „Politická nutnost“ říká se věcem, které nejsou jaksi docela v pořádku, ale o kterých to nechceme říci.“

„Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky.“

„Otcové nezemřeli docela – jsme tu ještě já, ty, my.“

„Anekdota a vtip je náhlé vybití. Přímo humorné vybití. Je to odbyto jedním rázem a konec.“

„Anekdota nemá autora, nýbrž vypravěče.“

„Neúspěch: nevyužít příležitost. Úspěch: zneužít příležitost.“

„Muž se společensky uplatňuje a zařaďuje tím, co vydělává; žena tím, co vydává.“

„Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být.“

„Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.“

„Každá dokonalá báseň je jedno velké vítězství, každá sladká sloka je celé království míru.“

„Humor je produkt sociální; individualismus je schopen nejvýš jen ironie.“

„Nemysli si pořád, že musíš všechno prožít, stačí jen pozorovat a to bez klidu nejde. Největší milostí pro nás, kteří to potřebujeme, je umění dívat se a vidět.“

„Kompromis neznamená učinit tolik, co mohu, nýbrž učinit co možná méně, než bych mohl. Kompromis znamená, že to mohlo dopadnout ještě všelijak jinak. Kompromis není přesná výslednice sil; kompromis není „zlatý střed“, neboť pohybuje se v širokém poli možností.“

„Anonym: Člověk, který má svou čest. Pod svým jménem bych to nepsal.“

„Svoboda slova je pěkná věc; míň pěkné je, že přitom je – mimochodem ovšem – také svoboda žvanění a drzostí.“

„Být mladý umí každé tele. Ale umět stárnout, to je kumšt.“

„Premiéra je nejhorší představení. Proto o ní kritici píší.“

„Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí.“

„Pornografie je literární prostituce: neslouží jenom k ukojení, nýbrž k znehodnocení erotismu.“

„V kolika věcech se díváme, kam vlaje kouř, místo abychom se dívali, odkud vítr vane.“

„Básník se nesmí opakovat.“

„Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.“

„Oděv je jenom soubor kapes, jež slouží k uchování čtyř nebo pěti hlavních věcí života.“

„Člověk je naskrz prolhaná potvora.“

„Humor je nejdemokratičtejší z lidských zvyků.“

„Chceš-li to dotáhnout vysoko, neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý.“

„Vtip je útok a obrana; je to projev převahy i zbraň slabšího.“

„Když nemám co dělat, pracuji.“