Skip to content

Karel Čapek – Matka – rozbor

1. Základní údaje:

Doba, kdy se příběh odehrává: blíže nespecifikováno, zuří občanská válka
Prostředí, kdy se příběh odehrává: není přesně určeno, pravděpodobně Španělsko, odehrává se ve státu, kde zuří občanská válka, v pokoji otce Richarda, poblíž centra města

Děj

1. jednání

Kniha vypráví o matce, která postupně přichází o svých pět synů. Manžel jí již zemřel ve válce a nejstarší syn Ondra byl lékařem, ale když zkoumal nemoc (žlutou zimnici), sám jí podlehl. Matka je s nimi stále v kontaktu, ale ostatní živí je nevidí. Často jim vyčítá, že se pustili do něčeho tak nebezpečného, ale oni jsou rádi, že zemřeli jako hrdinové.
Jednou, když matka zas rozmlouvá se svým manželem a Ondrou, objeví se Jiří a všechny je pozdraví. Matka si to zprvu neuvědomí, ale pak se ho najednou zeptá, jak to že otce a Ondru vidí. On jí opatrně sdělí, že když se snažil překonat výškový rekord v letadle, utrhlo se mu najednou křídlo, začal mu vysazovat motor a on spadl a zabil se.

2. jednání

Druhé jednání začíná tím, že chlapci už jsou o něco starší. V zemi je občanská válka a dvojčata Kornel a Petr stojí každý na jedné straně fronty. Petr je nyní v zajetí. Toni válku nechápe a dává za vinu Kornelovi, že je Petr vězněn, když do toho přijde matka, Toniho vyžene a Kornelovi říká, že chce Petrovi donést nějaké jídlo a pití. Mezitím je slyšet v dáli několik výstřelů. Kornel ji přesvědčuje, aby nikam nechodila, že je zákaz vycházení a že se Petr určitě vrátí. S tím odejde. Po chvíli se Petr objeví ve dveřích, ale matka s hrůzou zjistí, že je mrtev. Omdlí, a tu přijdou i oba mrtví synové a otec. Ondra, protože je lékař, se stará o matku a ostatní se baví o válce. Matka se probudí, všichni zmizí a ona se Toniho ptá, kde je Kornel. Ten jí odpoví, že šel ven bojovat a jí je jasné, že už se živý nevrátí.

3. jednání

Toni už je opět o něco starší (ale stále mu není 18 let) a prosí matku, aby ho pustila do války. Ta ale na jeho naléhání nedá a zamkne ho v pokoji. Již od jeho narození si totiž slibuje, že ho nikam nepustí, neboť je příliš slabý na to, aby bojoval, a nechce o něho přijít, když je to její poslední syn. Tu se u ní objeví mrtví synové, manžel a její otec. Říkají jí, že přišli, aby v tak těžkých chvílích stáli při ní, ale ona nakonec pozná, že ji přišli přemluvit, aby Toniho pustila bojovat. Dlouho vzdoruje, ale když z rádia uslyší, že vojáci zabíjí nevinné děti a že hází bomby do škol, vezme pušku ze stěny a podá ji Tonimu s velkým gestem: „Jdi!

Charakteristika hlavních postav:

matka – vlastním jménem Dolores, citlivá, starostlivá, smyslem jejího života bylo jejích 5 dětí, nejdůležitější je pro ni rodina a láska, nenávidí válku
otec – vlastním jménem Richard, zahynul ve válce v Africe, je mu líto, že předčasně zemřel a nemůže žít. Přesto považuje za povinnost, aby jeho syn šel chránit vlast.
Ondra – syn, lékař, zahynul v Africe při léčbě žluté zimnice
Jiří – syn, letec, zemřel při pokusu o rekord v létání
Petr – syn (zastánce proletářské revoluce), dvojče Kornela, zajímá se o politiku, je v jiné politické straně než Kornel (jeho dvojče – zastánce buržoazní diktatury)
Toni – nejmladší syn, nejcitlivější, nejjemnější, nejvnímavější, Když vidí, že vlast je ohrožena, cítí svou povinnost jít bojovat

Hlavní myšlenka:

Varování před fašismem. Totální nesmyslnost válek, války berou děti matkám, je hloupost snažit se být hrdina. Stupidita občanských válek, kdy bratr vraždí bratra (dvojčata Kornel a Petr – zastánci opačných politických stran). Válka má smysl pouze tehdy, když bráníme nevinné lidi. Nejsilnější a nejhlubší cit na světě je mateřská láska.
Střet mužského a ženského pohledu na svět. Dosáhnout v životě něco velkého, slávy, udělat si jméno a pro toto položit i život proti tomu: milovat a chránit svou rodinu.
Výzva k boji proti nelidskosti a násilí + varování (nadčasovost)
Matka, která ztratila skoro celou svoji životní radost, pochopí, že nestačí jen zachraňovat své děti, ale musí obětovat i posledního syna, aby hájil vlast a zachránil jiné děti a matky.