Skip to content

Matka

Drama je zaměřeno protiválečně a je rozděleno na tři dějství. Dílo se odehrává v období války ve Španělsku. Celé dílo pojednává o tom, jak Dolores (MATKA) povídá s mrtvými z rodiny. 

1. dějství

– v prvním dějství nás autor seznamuje s dějem hry – co se v něm odehrává s hlavními hrdiny

Kornel, Petr a Toni jsou v pracovně zesnulého otce, kde Toni píše básně a Kornel spolu s Petrem bojují. Do místnosti náhle vejde matka a chlapce z místnosti vyžene. O chvilku později matka mluví se svým – již mrtvým manželem Richardem. Také rozpráví se svým nejstarším mrtvým synem Ondřejem, který padl jako lékař ve válce, neboť na sobě nechal testovat příznaky žluté zimnice a na její následky. Zatímco matka, otec a Ondřej spolu komunikují, vejde do místnosti jeden z matčiných synů – Jiří, který vejde jen v kalhotách, matka se rozzlobí, kde nechal košili, protože má strach, aby neonemocněl. Matka vztáhne po Jiřím paži, ale mladý – již také mrtvý Jiří odstoupí. S rozvážností své matce oznamuje, že zemřel při pokusu o překonání výškového rekordu s letadlem. Naneštěstí měl nehodu a letadlo se s ním zřítilo k zemi a Jiří podlehl.

2. dějství

Dvojčata Kornel a Petr stojí každý na jiné straně občanské války. V otcově pracovně přibyla rozhlasová skříňka, se kterou si Toni neustále pohrává a snaží se naladit rozhlasovou stanici, aby mohl naslouchat událostem, které se právě dějí. Za marné pokusy o naladění rozhlasu je mladý a introvertní Toni neustále napomínám matkou, neboť je to jedna z památek po tatínkovi a maminka nerada vidí, když si její milovaní synové hrají s památkami po jejich otci. Matka navíc prožívá velmi těžké období z důvodů Jiřího smrti, ale i proto, že se Kornel často dohaduje o nedostatku porozumění a nechápavosti své matky. Po dalším debatování se zesnulými se matce doma objeví Petr. Nediví se tomu, že je doma, ale tomu, že dokáže vést rozhovory s otcem a bratry. Matka po Petrovi tápe hmatem, ale než jí Petr dokáže podat rozumné vysvětlení o jeho zastřelení, matka na to přijde sama. Uvědomuje si, že původně z pěti synů má syny už jenom dva – Kornela a Toniho, ale mezitím ji v občanské válce umírá i Kornel. Zůstává ji tedy poslední a nejmladší dítě – Toni.

3. dějství

Matka se snaží ve vlastním zájmu svého posledního žijícího a do psaní básní zaujatého synka ochránit. Proto odklízí z pracovny, kde se Toni velmi často nachází, pistole, kordy a podobné věci, které by mu mohli připomínat válku. Původně měla v plánu odstranit i rozhlasovou skříňku, aby Tonimu už vícekrát nepletla hlavu. Měla už dost řečí, že by Toni měl zemřít jako hrdina. Když matka poslouchá mužský a ženský hlas z amplionu o tom, jak postupně bombardují vojáci města a školy spolu se školkami, za matkou přijde Toni. První matčiny dojmy jsou takové, že Toni jí přišel oznámit, že zemřel, ale ve skutečnosti přišel kvůli zásobám potravin a pitné vody. Matka si později promluví s otcem, Jiřím, Ondřejem, Kornelem, Petrem a dokonce i s dědečkem o válce a o jejích obětech. Po chvíli přijde znovu Toni za matkou, ale tentokrát s prosbou o to, aby ho pustila bojovat do války. Matka ho pustit nechce, protože Toni je jediný, kdo ji zbyl živý. Vzpomene si na zprávu o útocích na školy a školky s malými dětmi, a protože má matka děti v lásce, podá Tonimu pušku se slovy, aby šel. Tím drama končí.