Skip to content

RUR

Celý název Čapkovi divadelní hry R.U.R. je ROSSUM´S UNIVERSAL ROBOTS. Divadelní hra začíná předehrou a pokračuje ve třech dějstvích. Karel Čapek zde popisuje výrobu robotů, kteří vypadají jako lidé a chovají se tak, až na to že nemají city, pocity a chutě. Poukazuje na to, jak věci vyrobené pro usnadnění života mohou být zneužity ve válce, nebo sami způsobit vzpouru a ohrozit lidstvo.

Citáty:

„ Příroda našla jen jeden způsob, jak organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob, jednodušší, trvalejší a rychlejší, na nějž příroda vůbec nenarazila.“

„ Výroba má být co nejjednodušší a výrobek prakticky nejlepší.“

„ Roboti nejsou lidé. Jsou mechanicky dokonalejší než my, mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají duši.“

„ Jeden robot nahradí dva a půl dělníka. Lidský stroj, slečno Gloryová, byl náramně nedokonalý. Musel se jednou konečně odstranit.“

„ Všechno udělají živé stroje – člověk bude dělat, jen to co miluje. Bude žít proto, aby se zdokonaloval.“

„ Hledá se viník. To je oblíbená útěcha v pohromách“

„ Svět patří silnějším. Kdo chce žít, musí vládnout.“

Stručný obsah:

Předehra

Začátek hry se odehrává v ústřední kanceláři továrny. Domin diktuje Bulle dopisy, když je přeruší robot Marius a předá Dominovi vizitku prezidenta Gloryho. Chvilku na to vstoupí do kanceláře slečna Gloryová. Domin je její návštěvou potěšen. Sulla a Marius odcházejí z pracovny. Slečna Helena si přeje prohlídku továrny a Domin jí to umožní. Začne vyprávět, jak se vědec Rossum, jako mladý učenec odebral na ostrov, kde se nacházejí, aby mohl studovat mořské živočichy. Při tomto pozorování se snažil chemicky napodobit protoplazmu, což je živá hmota. Podařilo se mu objevit látku, která se chovala jako živá. Domin vypráví o řadě pokusů, které předcházely výrobě robotů. Do kanceláře vstoupí Sulla a Helena nemůže uvěřit, že je to pouze robot. Vypadá a mluví jako normální dívka, a proto nařkne Domina ze lži. Ten ji chce přesvědčit o pravdivosti jejího tvrzení a nařídí Mariusovi, aby odvedl Sullu do pitevny, kde ji rozříznou. Tomu Helena zabrání a konečně mu začne věřit.Domin jí představí Fabryho, Galla, Hallemeiera, Alquistu a Busmana. Helena si je splete s roboty a všem to připadá k smíchu. Pozvou Helenu na snídani a krom Domina všichni zmizí v kuchyni. Domin to Heleně vysvětluje, tak, že jim normálně vaří roboti, ale jelikož nemají chutě, tak to není ono. Postaví na stůl hodiny a stopuje pět minut. Najednou se zeptá Heleny, jestli by si ho nechtěla vzít. Ta odmítne a on ji upozorní, že ji o ruku požádá zbývajících pět pánů. Helena mu příliš nevěří. Předehra končí vstupem ostatních pánů do kanceláře.

1. dějství

Prvním dějstvím začíná o deset let později, v den, kdy Helena přijela na ostrov poprvé. Nána se zlobí na roboty, protože Radius dostal ráno záchvat a bude zničen. Domin předá své ženě Heleně dary od svých spolupracovníků. Perlový náhrdelník od Busemana, řeckou kamej od Fabryho, nový druh květin zvanýCiclamen Helenae, který pro ni vypěstoval Hallemeier. Od Domina dostane velkou válečnou loď nazvanou Ultimus, čemuž se velmi podivuje a dostane strach, že se něco děje. Společně vzpomínají na den, kdy prvně vkročila do jeho kanceláře. Helena mu také připomene, jak se jejich plány zhatili, místo aby vznikl ráj o jakém snili, začali se dělníci bouřit proti robotům, a když dostali roboti proti tomuto povstání do rukou zbraně zabili spoustu lidí. Vlády z nich po té udělaly vojáky a bylo spousta válek. Zaprosí, aby Domin zavřel továrnu a všichni odjeli pryč. Když Domin odchází, upozorní ji aby nikam nechodila. Nána z týden starých novin přečte článek o válce na Balkáně. Helenu zaujme zpráva, že za poslední týden opět nebylo ohlášeno žádné narození. Nána pořád opakuje, že to je boží trest za roboty. Helena zavolá ze stavby Alquista, se kterým si velmi dobře rozumí.

Heleně je líto robota Radiuse, kterému dal doktor Gall mnohem větší mozek než ostatním robotům. Snaží se s ním promluvit, ale on pořád opakuje jak by chtěl vládnout lidem. Doktor Gall zkouší reflexi Radiových zorniček a pak ho píchne jehlou do ruky. Robot rychle ucukne.Doktor ho pošle pryč a vysvětlí Heleně, že v jeho případě nešlo o klasický záchvat, jaký mívají ostatní roboti, z neznámého důvodu měl robot zvýšenou citlivost. Doktor to vysvětluje jako vzdor, zuřivost, nebo vzpouru, přesně však neví, Helena zadoufá, že by se u robota mohla zrodit duše. Helenu zajímá, jestli jsou všichni roboti, které udělal doktor jinak takový, jako Radius. Doktor přizná, že jsou o něco vznětlivější. Helena se ptá, kam prodali nejlepšího robota Damona a robotku Helenu, která se stala Heleniným miláčkem. Damona prodali na Havru a robotka Helena doktorovi zůstala, protože je neuvěřitelně hloupá. Heleně stále vrtá hlavou otázka, proč se přestaly rodit děti a Gall se jí to snaží vysvětlit, ze svého pohledu. Po jeho odchodu spálí Helena nějaké staré papíry. V pokoji se objeví veselí Gall, Alquist, Hallemeier a za nimi Domin. Ukazují Heleně zprávu z novin, která jim udělala takovou radost, že se v Havru ustanovila první organizace robotů a vydala výzvu všem robotům světa. Všichni se nadšeně zmiňují o rozšiřování robotů. Helena svého manžela prosí, aby továrnu zavřel. Ten o něčem takovém nechce ani slyšet. Pánové jsou nadšeni lodí, která připlula přesně podle jízdního řádu. Přivezla však balíky stejných letáků, které oznamují, že organizace Univerzálních robotů prohlašuje člověka nepřítelem vesmíru. Letáky dále nařizovali vyvraždění lidstva a zachování továren a dolů. Dějství končí vzpourou robotů, kteří obklíčili dům.

2. dějství

Roboti tvoří před zahradní mříží zeď. Helena hraje v sousedním pokoji na klavír. Fabry napojí zahradní mříž na elektřinu, aby se jí nikdo nemohl dotknout. Busman si do pokoje přinese účetnictví a hodlá čekat co se stane. Roboti zatím vykládají z lodi Amélie zbraně. Domin zjistí, že loď Ultimus na ně obrátil děla, všem je jasné, že se blíží konec. Několik robotů se dotkne mříže a Fabry do ní pustí proud. Roboti se uškvaří a ostatní ustoupí. Alquist cítí vinu za roboty. Jediný koho podobné výčitky svědomí netrápí je Domin. Nepřipouští si na své straně žádnou chybu. Je přesvědčen, že vše je vina pouze robotů. Gall se přiznává ke změně iritability robotů a do místnosti vejde Helena. Helena tvrdí, že ona přemluvila Galla aby dal robotům duši, ten to však vyvrací. Domin se na Helenu začne zlobit. Při dalším pohledu z okna Hallemeier podotkne, že robotů opět přibylo. Všichni diskutují, kdo je za vzniklou situaci vinen. Domin chce za pomoci Rossumova rukopisu vyjednat jejich odplutí na Ultimusu. Nemůže rukopis najít a Helena se přizná, že ho ráno spálila v krbu.Fabry uzná, že Helena udělala dobře. Roboti se už dále nerozmnoží a za dvacet let vymřou a pak budu znovu vzkvétat lidská civilizace. Busman si vzpomene na půl miliardy v pokladně. Tvrdí, že se dá prodat všechno a zmizí. Helena pozná jejich vůdce, je to Radius. Fabry ho chce zastřelit, ale pak uvidí před domem Busmana. Nikdo, krom Heleny netuší co chce dělat. Helena jim vysvětlí, že je chce vykoupit. Busman se venku dotkne mříže a padne na zem mrtev. O něco později zhasne lampa, na kterou jsou dráty vedoucí k mříži napojeny. Všichni se vyděsí, protože jim je jasné, že přijde jejich poslední hodina. V místnosti se objeví Nána a nabádá všechny k modlení, pak zase zmizí. Domin otevře tapetované dveře vpravo a pošle tam Helenu. K dolním dveřím jde Gall, Domin jde bojovat na schody a Hallemeier zůstane v místnosti. Domin se vrací k Heleně a dělá u dveří barikádu z nábytku. Zde zdola se ozývá střelba. Do okna místnosti, kde dosud všichni byli, stoupá po žebříku robot. Robot seskočí z okna a probodne Hallemeiera. Jediného koho Radius nedovolí zabít je Alquistus, vysvětlí svým robotům, že on je v podstatě také robot, pracuje také rukama a staví domy, může pracovat. Radius vyhlásí konec etapy lidstva.

3. dějství

Alquiest se snaží z knih vyčíst, jak vyrobit robota. Nemůže však na nic přijít. Chybějí mu lidé kolem. Nechal poslat roboty aby mu přivedli nějaké lidi, avšak ti žádné nenašli. Myšlenka, že je posledním člověkem na zemi Alquista děsí. Roboti se neumějí rozmnožovat a prosí o pomoc Alquista. Slibují, že napraví vše, co spáchali. Vyhrožují, že pokud jim neprozradí tajemství života, zabijí ho. Alquist se této myšlence nebrání. Na Damonovo naléhání udělá Alquist pokus na něm. Operaci však nedokončí, protože nemůže přenést přes srdce Damonův křik. Robotka Helena přinese Alquistovi vodu na umytí. Když mu řekne jak se jmenuje, prohlédne si ji a pak nahlas řekne, že takhle ji oslovovat nebude. Alquist usne a do jeho pokoje přijdou robotka Helena a robot Primus. Povídají i spolu a když se robotka Helena začne smát, doktor stavitel se vzbudí. Myslí si, že v jeho pokoji jsou lidé, protože robotům je smích cizí. Alquiuse udiví chování robotů. Chce dělat pokusy na robotce Heleně, ale Primus mu to nedovolí. Nabídne mu raději svůj život, jen když nechá Helenu žít. Alquist slíbí, že se Heleně nic nestane. Helena se opět vrací do místnosti. Alquist začne vyhrožovat, že bude pitvat Prima a Helena se rozbrečí, po chvíli se nabídne, že se nechá pitvat místo Prima.Primus jí zastupuje cestu. Alquist je pošle pryč. Alquist má radost, že svět může začít znovu z lásky.